Religie: Verleden en Heden

De rol van religie in de maatschappij

Veel mensen zijn het moe om naar de zonde-tirade van predikanten te luisteren. Ja, ik elk mens zondig nog steeds, maar we doen ook goede dingen. We mogen dan nog zondaars zijn; we zijn ook doeners. Waarom dan enkel aandacht voor zonde en verdoemenis? Mensen zijn in de loop der tijden krachtiger geworden, terwijl vroeger religie meer macht en controle over de mensen had. Vroeger kon religie mensen beangstigen met de zonde en door te dreigen met eeuwige verdoemenis bij elke zonde die we begingen. Eeuwenlang werden mensen hiermee in het gareel gehouden. Maar de huidige wereld is niet meer dezelfde als voorheen. Vandaag zijn mensen niet meer of vele minder afhankelijk van religie en komen er steeds meer andere vormen van spiritualiteit naar boven, zoals yoga. De zonde waar religie het voortdurend over heeft, lijkt iets waar vandaag steeds minder mensen van wakker liggen. We leven in een wereld waar innerlijk welzijn en evenwicht belangrijker is. Mensen willen niet meer voortdurend op hun mislukkingen gewezen worden, maar wel op hun goede eigenschappen.

Religie Verleden en HedenIn elk mens schuilt nog steeds liefde, maar de liefde nam ondertussen andere properties en definities aan.Vermoedelijk mede te danken aan de opkomst van de moderne spiritualiteit dat naast liefde voor elkaar vooral ook aanmoedigd om zichzelf lief te hebben. Te doen en te leven naar wat het hart influistert. Hierdoor gaan mensen nadenken en is er een drang naar vrijheid ontstaan, waardoor mensen liefde ook anders zijn gaan bekijken. Of dit de reden is waarom er vandaag minder belang gehecht wordt aan het huwelijk dan vroeger, zal vermoedlijk niemand 100% met zekerheid weten. Wat vast staat, is dat mensen minder snel trouwen en soms sneller scheiden dan vroeger. Vanuit religieus standpunt was dit vroeger een ernstige zonde.

Het kan niet ontkend worden dat religie vroeger meer invloed had op de mensen en de maatschappij dan vandaag. Wanneer we de wereld inkijken, zoemt de maatschappij van tolerantie naar intolerantie tussen de verschillende religies. Er gebeurt van tegenwoordig zoveel in de wereld waarin alle religies getroffen worden. Op zo’n momenten ziet de wereld geen religie meer, maar mensen. Hierdoor komt de wereld enerzijds dichter bij elkaar te staan en verliest elke religie beetje bij beetje haar waarde. De wereld lijkt meer en meer tot het besef te komen dat we allemaal gelijk zijn, ondanks wat we ook mogen geloven.