Religie vs. Spiritualiteit – Wat Is het Verschil?

Het verschil tussen religie en spiritualiteit uitleggen is niet zo evident als het lijkt. Voornamelijk omdat iedere mens een eigen inzicht en visie heeft.

In het verleden werden al heel veel pogingen ondernomen om beide te definiëren , maar tot heden is niemand er al in geslaagd om het juiste vakje voor beide aan te wijzen. Zelfs de grootste filosofen zijn er nooit in geslaagd.

Het lijkt ons dan ook bijzonder moeilijk om voor beide een definitie te vinden. Ieder mens gelooft immers iets, zelfs zij die beweren in niets te geloven, geloven (namelijk in niets).

Hieronder vind je een selectie van mogelijke definities van ‘religie’ komende van verschillende bronnen. Hoewel niemand volledig kan samenvatten wat religie is, kunnen de definities hieronder een beter begrip brengen van wat bedoeld wordt met ‘religie’.

“Alle concepten met betrekking tot het geloof in god (en) en de godin (en), alsmede andere spirituele wezens.” ~ Penguin Dictionary of Religions (1997)

“Relatie van de mens naar God of de goden of naar wat zij beschouwen als heilig of, in sommige gevallen, alleen bovennatuurlijk.” ~ Britannica Concise Encyclopedia (online, 2006)

“Religie is de menselijke houding ten opzichte van een heilige, geloof in een kosmos, waarvan de betekenis de mens overstijgt ” ~ Peter Berger

En wat is volgens ons het verschil tussen religie en spiritualiteit?

Religie

Religie lijkt te gaan over wie er in en wie erbuiten is, het creëren van een wereldbeeld doordrenkt van ‘wij tegen hen’. Religie gaat vaak over loyaliteit aan instellingen, geestelijken, en te volgen regels. Religie praat over God en houdt mensen in het gareel met angst voor de zonde.

Spiritualiteit

Spiritualiteit verwerpt dit dualisme en spreekt van ons en hen. Spiritualiteit gaat over loyaliteit, rechtvaardigheid en mededogen. Spiritualiteit helpt ons om goddelijk te worden.

De verschillen hierboven zijn geen reden voor beide om op gespannen voet met elkaar te leven. Religie op zijn best is spiritualiteit in de gemeenschap! Het verschil tussen beide lijkt ook alsmaar kleiner te worden. Zowel spiritualiteit als religie kan een proces zijn in het ontdekken van wie je bent en waarom je hier bent. Om het even wat je gelooft, we zijn hier allemaal voor eenzelfde reden: om onze wereld rechtvaardiger, liefdevoller en betekenisvoller te maken. Om te genieten en er een mooi waardevol leven van te maken. Welke geloofsovertuiging er ook in ons leeft…