Waarom is spiritualiteit belangrijk?

Het woord spiritualiteit werd afgeleid van het Latijnse spiritus, ofwel geest. Spiritualiteit wijst dan ook op het werken aan de geest, met of zonder religieuze bedoelingen. Hoewel beide termen vaak in één adem genoemd worden, zijn ze niet persé met elkaar verbonden. Religies zien spiritualiteit als een belangrijk aspect van het geloof. Daarnaast is iedereen vrij om spiritueel te zijn, zonder religieuze overtuiging. Spiritualiteit gaat over persoonlijke bewustwording en ontwikkeling. Spirituele personen denken na over belangrijke levensvragen, hun relatie met anderen hier op aarde en gaan op zoek naar vrede en doelstellingen in het leven. Wij geven enkele redenen waarom spiritualiteit belangrijk kan zijn in je leven.

Het geeft je leven meer betekenis

Door het leven op een andere manier te bekijken en niet langer alleen te focussen op jezelf, wordt je geest verrijkt. Het geeft je de kracht om te zoeken naar de betekenis in het leven. Voor heel wat mensen vormt deze zoektocht een reden om te ontwikkelen tot een beter persoon. Bij spiritualiteit ontdek je immers je diepste waarden en dit leidt tot zelfverwezenlijking. Jij groeit als persoon, vanwege de aandacht voor je eigen ontwikkeling en alles rondom jou.

Het zorgt voor innerlijke rust en vermindert stress

Bij een spirituele levensstijl hoort meestal een soort van meditatie of gebed. Daaruit ontwikkel je meer innerlijke en gewetensrust. Door meditatie ontspant de geest en maak je ruimte voor kalmte, vergeving en medeleven. Deze rust heeft eveneens als gevolg dat heel wat lastige vraagstukken of problemen je minder raken of minder stress veroorzaken. Dit gevoel van innerlijke vrede kan zelfs effect hebben op je gezondheid en het risico op depressie, kanker of diabetis verminderen.

Het laat je betere keuzes maken

Spiritualiteit verlicht het pad naar zelfverwezenlijking. Met meditatie, een gebed of eender welke spirituele daad probeer je het beste uit jezelf te halen en je te ontplooien tot een zo goed mogelijke persoon. Bijgevolg zal je steeds de beste keuzes willen maken, niet alleen voor jezelf maar voor iedereen. Spirituele mensen beslissen om slimme beslissingen te maken die goed zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling zoals een gezonde levensstijl of voldoende vrije tijd. Vaak heeft dit ook te maken met eerbiedig gedrag ten opzichte van anderen en hulp bieden aan diegene die het nodig hebben. Spiritualiteit zorgt hier dus niet alleen voor je eigen ontplooing, maar helpt je om ook in de wereld een beter persoon te worden.